ყოველივე ზემოაღნიშნულის შემდეგ შესაძლებელია დაიწყოთ პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო სამუშაოს შესრულება. პროექტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო მოიცავს შემდეგი დავალებების განხორციელებას:

პროექტის მართვა მარტივად - სტენლი ი. პორტნი