ბლოკჩეინ-ტექნოლოგია შეიქმნა 2008 წელს. მისი შექმნა უკავშირდება ანონიმურ პიროვნებას ან პიროვნებათა ჯგუფს, რომელიც ინტერნეტში ცნობილია სახელით სატოში ნააკამოტო (ნამდვილი ვინაობა დღემდე არ არის საბოლოოდ დადგენილი). ბლოკჩეინის განვითარების ისტორიას სამ მიმდინარე და ერთ სამომავლო ეტაპად ჰყოფენ: