არსებობს პროექტის მრავალი სახეობა ზომისა თუ სახეობის მიხედვით. მაგალითად:

პროექტის მართვა მარტივად - სტენლი ი. პორტნი