მაშ, რა შემთხვევაში იძლევა რეკლამა შედეგს? ეფექტიანი რეკლამა არის:

რეკლამა მარტივად - გერი დალი, რუთ მილსი