პროექტი არის უნიკალური პროდუქტის, მომსახურებისა თუ სხვა შედეგის მიღების მიზნით შესრულებული დროებითი სამუშაო.