პროექტის პროგრესთან ერთად უნდა უზრუნველყოფილ იქნეს გეგმის შესრულება და სასურველი შედეგების მიღწევა. მონიტორინგისა და კონტროლის პროცესი გულისხმობს შემდეგი დავალებების შესრულებას:

პროექტის მართვა მარტივად - სტენლი ი. პორტნი