გეგმაში გაწერილი სამუშაობის შესრულება პროექტის დასრულების მხო- ლოდ ერთი შემადგენელი ნაწილია. ასევე უნდა განხორციელდეს შემდეგი:

პროექტის მართვა მარტივად - სტენლი ი. პორტნი