გუნდის წევრებს შეიძლება ჰქონდეთ მუშაობისა და კომუნიკაციის სხვადასხვა სტილი.

გუნდის წევრები შეიძლება მიმართავდნენ სხვადასხვა პროცედურას ან სტანდარტებს ერთი და იმავე სამუშაოს შესასრულებლად.

გუნდის წევრებს შეიძლება არ ჰქონდეთ საკმარისი დრო ურთიერთპატივისცემისა და ნდობის ჩამოსაყალიბებლად.

პროექტის მართვა მარტივად - სტენლი ი. პორტნი