პროექტთან დაკავშირებულ პირთა პროექტში მაქსიმალურად ჩართვისა და მათი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენების მიზნით, პროექტის მსვლელობისას იხელმძღვანელეთ შემდეგი რჩევებით:

პროექტის მართვა მარტივად - სტენლი ი. პორტნი