1. გადაწყვიტეთ რის ბრენდირებას აპირებთ
  2. თქვენი პროდუქტის და ბაზრის კვლევა
  3. თქვენი პროდუქტის ან მომსახურების პოზიციონირება
  4. ბრენდის განმარტება
  5. ბრენდის ბაზარზე ჩაშვება
  6. ბრენდის გაძლიერება
  7. ბრენდის მოქნილობა ცვლილებების მიმართ