რებრენდინგი გულისხმობს ბრენდის არსის ანუ იმის უარყოფას, რაზეც ბრენდი დგას და ახალი ბრენდის ნულიდან აშენებას. რებრენდინგი იშვიათი და ძვირად ღირებული პროცესია და მას დიდი სიფრთხილით უნდა მიუდგეთ.

ბრენდინგი მარტივად - ბილ ჩიარავალე, ბარბარა ფინდლი ჩენქი