აღნიშნულ კითხვაზე არსებობს ფორმალური დაგეგმვის რამდენიმე სასარგებლო არგუმენტი: