სხვადასხვა ბიზნესი ხშირად ერთიანდება, ერთმანეთს ერწყმის, მაგრამ ბრენდი – არა. A ბრენდისა და B ბრენდის შერწყმა არასოდეს მოგვცემს შედეგად A+B ბრენდს. ამის შედეგი იქნება ახალი ტექნიკით შეიარაღებული ბრენდ A-ს ან ბრენდB B-ს ახალი ვერსიები ან სრულიად ახალი ბრენდი – C.

როდესაც შერწყმას ვეხებით, პოლიტიკურად მგრძნობიარე სივრცეში შევდივართ. შერწყმის შესახებ მოლაპარაკებების დროს შემდეგ კითხვებს უნდა უპასუხოთ:

ამ კითხვებზე თქვენი პასუხების მიხედვით აირჩიეთ ქვემოთ ჩამოთვლილი მიდგომებიდან რომელიმე:

ბრენდინგი მარტივად - ბილ ჩიარავალე, ბარბარა ფინდლი ჩენქი