ბიზნესი ყოველდღიურად იზრდება და ფართოვდება, ჩნდება ახალი პროდუქტი, ინტერნეტის წყალობით გარემო ბევრად კონკურენტული გახდა და ეს ყველაფერი ბრენდების არსებობას სულ უფრო აუცილებელს ხდის. ქვემოთ ჩამოთვლილია ბრენდინგის აქტუალობის რამდენიმე მიზეზი:

ბრენდები უზრუნველყოფს შემოსავლებს. დღეს ბაზარი გაჯერებულია მრავალფეროვანი პროდუქტით, არჩევანი ფართოა, ამიტომ მომხმარებელი ირჩევს და მაღალ ფასს იხდის მხოლოდ იმ პროდუქტში, რომელსაც იცნობს, ენდობა და დარწმუნებულია მისი მომწოდებლის სხვასთან შედარებით მაღალ ღირებულებაში. თუკი მომხმარებელი ფიქრობს, რომ ყველა შეთავაზებული პროდუქტი პრაქტიკულად ერთნაირია და ერთი მეორეზე რაიმეთი უკეთესი ან განსაკუთრებული სულაც არ არის, ის ყველაზე ხელმისაწვდომსა და იაფს აირჩევს. ეს არის მოგების შემაფერხებელი რეალობა, რასაც მარკეტერები ყოველთვის გაურბიან.

ბრენდინგი მარტივად - ბილ ჩიარავალე, ბარბარა ფინდლი ჩენქი