მენეჯმენტი

პროექტების მენეჯმენტი

ოპერაციული მენეჯმენტი

გაყიდვები

მეწარმეობა

მარკეტინგი

პიარი

ბრენდინგი

რეკლამა

კარიერული გზამკვლევი

სასარგებლო რესურსები

ბიზნესი და ტექნოლოგიები

ფინანსები

წარმატებული კარიერა

წარმატებული ბიზნეს მოდელი

იდეების გენერირება

ბიზნესის წარმატებული სტრატეგიები

სტრატეგია - ლურჯი ოკეანე

იდეის წარმატებული განხორციელება

ვიდეო მასალა

ხელოვნური ინტელექტი

სხვა სასარგებლო რესურსები

21.png

სასარგებლო რესურსები – ინოვაციების, ტექნოლოგიებისა და მეწარმეობის მიმართულებით


BTU სტუდენტებისთვის


Notion AI - Your Personal Assistant

Notion AI


BTU AI

5. All you need to know about Visual Interfaces today.png

ხელოვნური ინტელექტი-

კომპიუტერული მეცნიერების დარგი, რომელიც მიზნად ისახავს ინტელექტუალურ-კომპიუტერული მანქანის/პროგრამის შექმნას.

ხელოვნური ინტელექტი


გაიცანით DALL·E, ინოვაციური AI მოდელი, რომელიც რევოლუციას ახდენს ვიზუალური ხელოვნების სამყაროში.

Untitled